Καλώς ήρθες στον ιστότοπο του rtm.gr. Σε προσκαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, που ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεσαι τον ιστότοπό μας, πλοηγείσαι σε αυτόν ή χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας, ανεξαρτήτως από το εάν πραγματοποιείς κάποια αγορά.
Σε παρακαλούμε επίσης να διαβάσεις τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών του rtm.gr, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας. Η εταιρεία RTM Helmos είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις σχετικές με τους σκοπούς, τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων καθώς και για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003, αρ. 196 (Κώδικας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητα των χρηστών του rtm.gr. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων μπορείς να αποστείλεις ένα αίτημα μέσω e-mail στην Εξυπηρέτηση πελατών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστότοπου είναι η εταιρεία RTM Helmos. με έδρα τα Καλάβρυτα Αχαΐας, στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 1, Καλάβρυτα 25001, με ΑΦΜ 300976332 και αρ. ΓΕΜΗ Επιχείρησης : 135730116000. Η RTM Helmos καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων.

Προαιρετική ή υποχρεωτική παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων

Η παραχώρηση των προσωπικών σου δεδομένων στη RTM Helmos, όταν ζητούνται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση ή να είναι προαιρετική.
.Εάν αρνηθείς να παραχωρήσεις τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στην RTM Helmos, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την RTM Helmos η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο rtm.gr (οι υπηρεσίες της Εξυπηρέτησης Πελατών  μας, η αποστολή του newsletter RTMinfo κτλ). Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην RTM Helmos, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Αρμόδιοι για την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων

Επί του παρόντος, ορισμένοι από τους αρμόδιους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών σου δεδομένων είναι οι εξής:

 1. Η εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική, που ασχολείται με την επεξεργασία εκείνων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την αποστολή, παράδοση και επιστροφή των προϊόντων που αγοράζονται από τον ιστότοπό μας
 2. Οι προγραμματιστές της εταιρείας μας, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα που απαιτούνται για τη  διαχείριση και τη συντήρηση των διακομιστών (server) της RTM Helmos
 3. Το τηλεφωνικό κέντρο μας, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτησης πελατών στους χρήστες μας

Ο ενημερωμένος κατάλογος όλων των αρμόδιων για την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμος στην έδρα της RTM Helmos. Για περισσότερες πληροφορίες σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας είτε τηλεφωνικά είτε αποστέλλοντας ένα e-mail.

Τα δικαιώματά σου

Σύμφωνα με το αρ.7 του Ν.Δ/τος 196/2003, έχεις το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσεις  από την RTM Helmos να σου επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται ή δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία, ακόμα και εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης, όπως και να σου το γνωστοποιήσει σε ευανάγνωστη μορφή. Έχεις επίσης το δικαίωμα να ζητήσεις πληροφορίες από την RTM Helmos σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σου δεδομένων, το σκοπό και τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζονται στα προσωπικά σου στοιχεία, τη λογική που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την επεξεργασία των δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και αυτών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, τα ονόματα των προσώπων ή τις κατηγορίες προσώπων στα οποία ενδέχεται να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως, παραδείγματος χάριν, οι αρμόδιοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επίσης, μπορείς πάντοτε να ζητήσεις από την RTM Helmos

α)  ενημέρωση, διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σου δεδομένων

β)  διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή μη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων εάν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν θεωρούνται απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επεξεργάσθηκαν ακολούθως.

γ)  πιστοποίηση ότι οι ενέργειες που περιγράφονται στα σημεία α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, και ως προς το περιεχόμενό τους, στα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα σου, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εν λόγω πιστοποίηση καθίσταται αδύνατη ή θα απαιτούσε μία σαφώς δυσανάλογη χρήση μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.

Σε κάθε περίπτωση, έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις την αντίρρησή σου συνολικά ή εν μέρει:

α) στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, για νόμιμους λόγους, ακόμα και εάν συνάδουν με το σκοπό της συλλογής τους

β) στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή για σκοπούς direct marketing ή εάν χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Μπορείς ελεύθερα να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, οποτεδήποτε, αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στη RTM Helmos – στην ταχυδρομική διεύθυνση της νόμιμης έδρας μας ή αποστέλλοντας ένα e-mail στην Εξυπηρέτηση πελατών μας, επιλέγοντας «privacy» ως θέμα, και θα σου απαντήσουμε άμεσα. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι πάντοτε ακριβή, ενημερωμένα, σχετικά και πλήρη, σε παρακαλούμε να μας ενημερώνεις για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω e-mail στην Εξυπηρέτηση Πελατών μας, επιλέγοντας «privacy» ως θέμα..

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες η RTM Helmos είναι υποχρεωμένη να σου παρέχει: για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από την RTM Helmos, σε παρακαλούμε να διαβάσεις ολόκληρη την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Περίληψη της Πολιτικής Απορρήτου

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η Πολιτική Απορρήτου μας είναι οι ακόλουθες:

 1. επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις μεθόδους που δηλώνονται στους χρήστες κατά τη συλλογή των δεδομένων τους
 2. χρήση δεδομένων για άλλους σκοπούς σε σχέση με αυτούς που δηλώθηκαν κατά τη συλλογή τους μόνο εάν ο χρήστης έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή  του για την εν λόγω χρήση
 3. μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες εταιρείες μόνο για τους σκοπούς που είναι απολύτως απαραίτητοι προκειμένου να παρασχεθεί η ζητούμενη υπηρεσία (υπηρεσίες) και μόνο υπό την επιτήρηση ενός αρμοδίου για την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, δεν παραχωρούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους για αποκλειστικούς σκοπούς των τρίτων, εκτός εάν οι χρήστες ενημερώθηκαν προηγουμένως και παρείχαν τη συγκατάθεσή τους
 4. ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ακύρωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων καθώς και του αιτήματος αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή εμπορικών πληροφοριών και διαφημίσεων
 5. διασφάλιση ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σωστά και νόμιμα, προστατεύοντας το απόρρητο των χρηστών και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που παραχωρούνται από τους χρήστες.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται κυρίως μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την RTM Helmos και τρίτους, οι οποίοι, έχοντας επιλεγεί προσεκτικά για την αξιοπιστία και την ικανότητά τους, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (βλέπε παρακάτω «Τρίτοι που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα»). Οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία συνοψίζονται σε δήλωση που εμφανίζεται κάθε φορά που παραχωρείς τα προσωπικά σου δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος 196/2003. Γενικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες σε όσους επισκέπτονται τον ιστότοπό μας:

 1. εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον κόσμο της RTM Helmos όπως για παράδειγμα το ενημερωτικό newsletter μας RTMinfo, όπως η δυνατότητα για τους χρήστες μας να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους φίλους τους που είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα και πολλά άλλα.
 2. πραγματοποίηση παραγγελιών και άλλων σχετικών ενεργειών
 3. διαχείριση των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κατά της απάτης για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. (Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας θα αποστέλλονται στον αρμόδιο για έλεγχο κατά της απάτης)
 4. διαχείριση των αιτημάτων σου: αιτήματα τεχνικής φύσης, εμπορικής φύσης, σχετικά με την πορεία των παραγγελιών σου και αιτήματα για πληροφορίες κάθε είδους.
 5. επικοινωνία με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών μας (Γραφείο Τύπου, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Web Marketing, Buying Office, Εξυπηρέτηση Πελατών)
 6. αξιολόγηση των αιτήσεων για πρόσληψη στην εταιρεία μας μέσω υποβολής βιογραφικού σημειώματος.
 7. αποστολή, με τη συγκατάθεσή σου και για σκοπούς marketing, εμπορικής επικοινωνίας με διάφορους τρόπους, τόσο με ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα (e-mail, sms) όσο και με παραδοσιακά μέσα (ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς). Σου υπενθυμίζουμε ότι, όπως προβλέπει το αρ. 130, κόμμα 4, του Ν.Δ/τος 196/2003, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την αποστολή διαφημιστικών e-mail για προϊόντα και υπηρεσίες, παρόμοια με αυτά που έχουν ήδη αγοραστεί, εκτός και εάν προβάλλεις αντίρρηση στη χρήση των δεδομένων σου για αυτόν το σκοπό
 8. αποστολή, με τη συγκατάθεσή σου, για σκοπούς δημιουργίας προφίλ με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και αποστολή διαφημιστικού υλικού που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σου. Η δημιουργία προφίλ γίνεται παραδείγματος χάριν με τη χρήση των cookies τρίτων μερών. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις την σχετική ενότητα Cookie Policy.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίζουν την ταυτότητά σου, προσπαθούμε να τηρούμε την αρχή της αυστηρής αναγκαιότητας.

Για αυτόν το λόγο, έχουμε κατασκευάσει τον ιστότοπό μας έτσι ώστε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων στον απολύτως ελάχιστο βαθμό: κατά συνέπεια, τα προσωπικά σου δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο σκοπός μιας συγκεκριμένης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανώνυμων δεδομένων (όπως έρευνες αγοράς που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών) ή μέσω άλλων μεθόδων που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της ταυτότητας του εμπλεκόμενου ατόμου παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο ή κατόπιν αιτήματος των αρχών ή της αστυνομίας (όπως δεδομένα κίνησης της ιστοσελίδας, ο χρόνος παραμονής στον ιστότοπό μας ή η διεύθυνση ΙΡ σου).

Τα προσωπικά σου δεδομένα θα γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο κατόπιν ρητής σου συγκατάθεσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή επιβάλλεται για σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο και η συγκατάθεση του ατόμου δεν απαιτείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά σου δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε τρίτους που θα τα επεξεργάζονται αυτόνομα και αποκλειστικά για τους εν λόγω σκοπούς (για παράδειγμα, σε απάντηση ενός αιτήματος της αστυνομίας ή των δικαστηρίων ή άλλων αρμόδιων αρχών ή για την εκπλήρωση καθηκόντων που προέρχονται από σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σου.)

Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σου είναι διαφορετικός από τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παραχώρησες τα προσωπικά σου δεδομένα θα αναφέρεται στη δήλωση και η επεξεργασία θα διεξάγεται από την RTM Helmos μόνο εάν έχεις δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή σου. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σου: για παράδειγμα, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι η RTM Helmos μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σου εάν αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου ή όποτε είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει απέναντί σου. Σε ενημερώνουμε επίσης ότι το αρ.130, παρ. 4, του Ν.Δ/τος 196/2003 του κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπει ότι η RTM Helmos, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σου, μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σου για ενέργειες άμεσης πώλησης προϊόντων παρόμοιων με αυτά που έχεις ήδη αγοράσει καθώς και για έρευνες αγοράς, με την προϋπόθεση να μην αντιτίθεσαι στη χρήση του e-mail που έχεις παραχωρήσει, για αυτόν το σκοπό.

Τέλος, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου. Εάν η εν λόγω μεταβίβαση καταστεί απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας ή τη σύναψη σύμβασης με την RTM Helmos για την αγορά των προϊόντων μας, θα θέλαμε να σε διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου εκτός εάν έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμβάσεις από την RTM Helmos με τους εν λόγω συμβαλλόμενους, που είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η RTM Helmos ενδέχεται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα οποία γνωστοποιούνται απευθείας στην RTM Helmos από τους χρήστες της, όπως στην περίπτωση που ένας χρήστης έχει αγοράσει ένα προϊόν το οποίο θα παραδοθεί σε ένα φίλο ή στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο πληρώνει για το προϊόν είναι διαφορετικό από τον παραλήπτη ή όταν ένας χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει ένα φίλο για μία υπηρεσία ή μια προσφορά πώλησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο rtm.gr.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η RTM Helmos θα φροντίζει να παρέχει τη σχετική δήλωση στον τρίτο, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, όταν καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα στα αρχεία της. Είναι, ωστόσο, δική σου ευθύνη να λάβεις τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου προτού γνωστοποιήσεις τα προσωπικά δεδομένα του/ της στην RTM Helmos και να τον/ την ενημερώσεις για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διότι εσύ θα είσαι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση πληροφοριών και δεδομένων τρίτων χωρίς εκείνοι να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιηθούν κατά παράνομο ή αντικανονικό τρόπο. Θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι η συγκατάθεση αυτών των προσώπων δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα τους γνωστοποιούνται στην RTM Helmos με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την RTM Helmos προς όφελός τους.

Η RTM Helmos διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει λογαριασμούς και όλα τα σχετικά δεδομένα εάν ανακαλυφθεί η ύπαρξη παράνομου περιεχομένου που βλάπτει την εικόνα της RTM Helmos και/ ή των προϊόντων της ή των προϊόντων τρίτων ή που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό, ότι προωθεί παράνομες ή συκοφαντικές δραστηριότητες, περιλαμβάνει πορνογραφικό υλικό, προωθεί τη βία ή προάγει τις διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή σεξουαλικών προτιμήσεων.

Τρίτοι που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα

Η RTM Helmos έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει άλλες εταιρείες για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, για ορισμένες δραστηριότητες. Οι εταιρείες οι οποίες διεξάγουν τις εν λόγω εργασίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και είναι έμπειρες, ικανές και αξιόπιστες, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις ότι τηρούν τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων και την προστασία τους. Για αυτόν το λόγο, οι εταιρείες αυτές έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων και διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο της RTM Helmos. Ελέγχουμε τακτικά ότι εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν και ότι συνεχίζουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από τους υπαλλήλους μας στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες των υπαλλήλων που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων εξαρτώνται από τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων και προσδιορίζονται πάντοτε στη δήλωση που εμφανίζεται όταν μας παραχωρείς τα προσωπικά σου δεδομένα.

Μέτρα ασφαλείας

Εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας δεδομένων – ακόμα και τυχαίως – στο ελάχιστο, την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της παράνομης επεξεργασίας και της επεξεργασίας που δεν συνάδει με τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου μας.
Ωστόσο, η RTM Helmos δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες της ότι τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για την προστασία του ιστότοπου, τη μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στον ιστότοπο περιορίζουν ή αποκλείουν οποιονδήποτε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διάδοσης δεδομένων μέσω των συσκευών των χρηστών: σε συμβουλεύουμε να σιγουρευτείς ότι ο υπολογιστής σου είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο, τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων (όπως με αναβαθμισμένα συστήματα προστασίας από τους ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείς εφαρμόζει επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο (όπως τα τείχη προστασίας «firewall» και τα φίλτρα anti-spam). Στο rtm.gr κάθε αγορά γίνεται με απόλυτη ασφάλεια χάρη στη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων κωδικοποίησης (SSL).
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους (deep links) προς άλλους ιστότοπους που ενδεχομένως δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Η RTM Helmos δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Η RTM Helmos δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και των κανόνων που εφαρμόζουν, ακόμα και όταν σχετίζεται με το απόρρητο σου και την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σου στις σελίδες τους. Για αυτόν το λόγο, σε καλούμε να είσαι προσεκτικός όταν επισκέπτεσαι αυτούς τους ιστότοπους μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και να διαβάζεις την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις χρήσης τους πολύ προσεκτικά. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων. Ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς αυτούς τους ιστότοπους αποκλειστικά με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες μας στην έρευνα και την πλοήγησή τους και να διευκολύνει τους υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν κανένα είδος σύστασης ή προώθησης της πρόσβασης ή πλοήγησης εκ μέρους της RTM Helmos ή καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ενδέχεται να προσφέρουν ή να πωλούν στους χρήστες του Διαδικτύου.

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείς να λάβεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η RTM Helmos επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα, γράψε ένα μήνυμα και στείλτο μέσω e-mail στη διεύθυνση info@rtm.gr

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, από τον κώδικα που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003) και ρυθμίζει τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό, η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί ή έχει επαγγελματική έδρα στην Ιταλία. Ο κώδικας εγγυάται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες και την αξιοπρέπεια του ατόμου, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστευτικότητα, στην προσωπική ταυτότητα και στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου της RTM Helmos

H RTM Helmos μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου, εν μέρει ή στο σύνολό της, ακόμα και λόγω τροποποιήσεων των νόμων και κανονισμών που διέπουν αυτό το θέμα και προστατεύουν τα δικαιώματά σου. Οι τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα ανακοινώνονται στους χρήστες μέσω της Αρχικής Σελίδας μόλις υιοθετούνται και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Για αυτόν το λόγο, σε παρακαλούμε να επισκέπτεσαι συχνά αυτήν την ενότητα για να διαβάζεις την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών

Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν που αγόρασες από το rtm.gr εντός  15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης με τον εξής τρόπο:

1. Στείλε μας email στη διευθυνση : info@rtm.gr αναγράφοντας όλες τις λεπτομέρειες για το προιόν ή τα προιόντα που θέλεις να επιστρέψεις χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα από το νόμιμο παρασταστικό που σου αποστείλαμε.
2. βεβαιώσου ότι τα προϊόντα που επιστρέφεις είναι στην αρχική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων όλων των κολλημένων ετικετών και συσκευασιών, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε δεκτή την επιστροφή τους.
3. Ετοίμασε το πακέτο και κάνε την αποστολή μέσω Γενικής Ταχυδρομικής στα στοιχεία :
RTM Helmos
25ης Μαρτίου 1, Καλάβρυτα 25001

Συμπλήρωσε στο απαραίτητο πεδίο την επιλογή για χρέωση παραλήπτη και τοποθέτησε τα προϊόντα στο κουτί του rtm.gr (ή σε οποιοδήποτε άλλο συμπαγές και άκαμπτο χαρτοκιβώτιο) πάνω από τα στοιχεία της προηγούμενης παράδοσης. Με την υπηρεσία επιστροφής προϊόντων, το ποσό που πλήρωσες θα σου επιστραφεί σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας κατά τη διαδικασία παράδοσης στην αποθήκη μας στα Καλάβρυτα.
4. Προγραμμάτισε την παραλαβή του πακέτου σου τηλεφωνικά (210 4851100). Ο ταχυμεταφορέας μας, Γενική Ταχυδρομική, θα παραλάβει το πακέτο από οπουδήποτε επιθυμείς.
Εντολές για θα εκδίδονται μόνο για προϊόντα που έχουν επιστραφεί όπως αρμόζει. Εάν το προϊόν που επιστρέφεις δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται, το πακέτο θα σταλεί πίσω σε εσένα.
Όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται από την ίδια χώρα από την οποία αγοράσθηκαν, λόγω των εμπορευματικών περιορισμών.
Όλοι οι όροι επιστροφής ισχύουν και για την αλλαγή προϊόντος.

ΑΛΛΑΓΗ
Εάν επιθυμείς να αλλάξεις μέγεθος και/ή χρώμα ενός προϊόντος, μπορείς να  το κάνεις χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Στείλε μας ένα email στη διεύθυνση : rtm.gr, βάζοντας ώς θέμα μηνύματος :  “Αλλαγή” και διάλεξε νέο μέγεθος ή/και χρώμα από αυτά που είναι διαθέσιμα: θα κρατήσουμε το προϊόν για σένα και θα το στείλουμε στη διεύθυνση της αρχικής σου παραγγελίας μόλις παραλάβουμε το προϊόν που επέστρεψες. Θα λάβεις ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποστολής όταν το προϊόν δοθεί προς μεταφορά.
Μπορείς να αλλάξεις το μέγεθος ή/και το χρώμα ενός προϊόντος μία μόνο φορά, αλλά μπορείς πάντα να επιστρέψεις το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες μας στην Πολιτική επιστροφών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφές χρημάτων δε πραγματοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρά μόνο αν υπάρχει κάποιο ελλατωματικό προϊόν ή αν φέρουμε εμείς ευθύνη για το λόγο του αιτήματος αυτού. Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για την αγορά σας ή συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, μπορούμε να κάνουμε έκδοση πιστωτικού ποσού για μελλοντική χρήση σύμφωνα με την αξία των αγορών σας.